RE.

Nazwisko i adres: Armin Neef

Telefon: +49 7023-7459735
Adres e-mail: neidlingen@nefewo.com
Właściciel: Family Neef
Siedziba / sąd rejestrowy: prywatny wynajem i leasing
Numer rejestru: brak
Numer identyfikacji podatkowej: 42/16904074
Odpowiedzialny za treść: Armin Neef

Ochrona danych

Dane osobowe (zwane dalej głównie „danymi”) będą przez nas przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości i oferowanych na niej usług.

Zgodnie z art. 4 nr 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej jako „RODO”) „przetwarzanie” to każdy proces prowadzony z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub takich ciągów procesów w z danymi osobowymi, takimi jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, czytanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę dostarczania, porównywania lub powiązanie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych informujemy w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile sami lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i środkach przetwarzania. Ponadto poniżej poinformujemy Cię o komponentach stron trzecich, których używamy do celów optymalizacji i poprawy jakości użytkowania, o ile strony trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

I. Informacje o nas jako odpowiedzialnych
II Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą
III. Informacje o przetwarzaniu danych

I. Informacje o nas jako odpowiedzialnych

Odpowiedzialnym dostawcą tej strony w zakresie przepisów o ochronie danych jest:

Imię i nazwisko oraz adres: Family Neef

Telefon: +49 7023-7459735
Adres e-mail: neidlingen@nefewo.com
Właściciel: Family Neef
Siedziba / sąd rejestrowy: prywatny wynajem i leasing
Numer rejestru: brak
Numer identyfikacji podatkowej: 42/16904074
Odpowiedzialny za treść: A.Neef

II Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo

  • potwierdzenia, czy dane dotyczące Ciebie są przetwarzane, informacji o przetwarzanych danych, dalszych informacji o przetwarzaniu danych i kopii danych (patrz także art. 15 RODO);

  • poprawiania lub uzupełniania nieprawidłowych lub niekompletnych danych (patrz także art. 16 RODO);

  • do natychmiastowego usunięcia danych, które Państwa dotyczą (por. także art. 17 RODO) lub alternatywnie, jeśli dalsze przetwarzanie jest wymagane zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;

  • do otrzymywania danych, które ich dotyczą i które są przez nich przekazywane oraz do przekazywania tych danych innym dostawcom / podmiotom odpowiedzialnym (por. także art. 20 RODO);

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o ile uznają, że dotyczące ich dane są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (patrz także art. 77 RODO).

Ponadto dostawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym udostępnił dane, o każdej korekcie lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania, które następuje na podstawie art. 16, 17 ust. 1, 18 RODO. nauczanie. Jednak obowiązek ten nie istnieje, jeżeli powiadomienie to jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Niezależnie od tego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Zgodnie z art. 21 RODO użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają również prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych, które ich dotyczą, o ile dane te zostaną dostarczone przez dostawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO są przetwarzane. W szczególności dopuszczalny jest sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

III. Informacje o przetwarzaniu danych

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać, usunięcie danych nie jest sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania, a poniżej nie podano żadnych innych informacji na temat poszczególnych metod przetwarzania.

Dane serwera

Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej strony internetowej, Państwa przeglądarka internetowa przekazuje dane do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej. Te tak zwane pliki dziennika serwera rejestrują typ i wersję Twojej przeglądarki internetowej, system operacyjny, stronę internetową, z której przeszedłeś na naszą witrynę (adres URL strony odsyłającej), witrynę (y) naszej witryny internetowej, którą odwiedzasz, datę i godzinę odpowiedniego dostępu, a także adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta się z naszej strony internetowej.

Zebrane w ten sposób dane są tymczasowo przechowywane, ale nie razem z innymi danymi od Ciebie.

To przechowywanie odbywa się na podstawie prawnej Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na ulepszaniu, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwie naszej strony internetowej.

Dane zostaną ponownie usunięte najpóźniej po siedmiu dniach, chyba że dalsze przechowywanie będzie wymagane do celów dowodowych. W przeciwnym razie dane zostaną wyłączone z usunięcia w całości lub w części do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

Pliki cookie a) Sesyjne pliki cookie / sesyjne pliki cookie

Na naszej stronie używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są przechowywane i przechowywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową, z której korzystasz. Te pliki cookie przetwarzają określone informacje o Tobie indywidualnie, takie jak dane przeglądarki, dane o lokalizacji lub adres IP.

Przetwarzanie to sprawia, że ​​nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza, ponieważ umożliwia na przykład odtwarzanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, pod warunkiem, że te pliki cookie służą do przetwarzania danych w celu nawiązania lub realizacji umów.

Jeśli przetwarzanie nie służy zainicjowaniu lub realizacji umowy, nasz uzasadniony interes polega na poprawie funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest wówczas Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Te sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

b) Pliki cookie stron trzecich

Nasza strona internetowa może również wykorzystywać pliki cookies firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celu reklamy, analizy lub funkcjonalności naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje na ten temat, w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania takich plików cookie stron trzecich, można znaleźć w poniższych informacjach.

c) możliwość eliminacji

Możesz uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane już pliki cookie. Wymagane w tym celu kroki i środki zależą jednak od używanej przeglądarki internetowej. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej bądź o kontakt z jej producentem lub wsparciem. W przypadku tak zwanych plików cookie flash nie można jednak zapobiec przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki. Zamiast tego musisz zmienić ustawienia swojego odtwarzacza Flash. Kroki i środki wymagane w tym celu zależą również od konkretnego używanego odtwarzacza Flash. Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza Flash lub skontaktuj się z producentem lub obsługą klienta.

Jeśli jednak zablokujesz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej witryny będą mogły być w pełni wykorzystywane.

Przetwarzanie umowy

Dane przekazane przez Ciebie w związku z korzystaniem z naszej oferty towarów i / lub usług będą przez nas przetwarzane w celu realizacji umowy i są w tym zakresie wymagane. Zawarcie umowy i realizacja umowy nie są możliwe bez podania Twoich danych.

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Usuwamy dane, gdy umowa została w pełni przetworzona, ale musimy przestrzegać okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

W ramach realizacji umowy przekazujemy Twoje dane firmie transportowej, której zlecono dostawę towaru lub dostawcy usług finansowych, o ile przekazanie jest niezbędne do dostarczenia towaru lub do celów płatności.

Podstawą prawną przekazania danych jest wówczas Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Konto klienta / funkcja rejestracji

Jeśli utworzysz u nas konto klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziemy wykorzystywać dane, które podałeś podczas rejestracji (np. Imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) wyłącznie w celu świadczenia usług przed zawarciem umowy, wykonania umowy lub w celu Troska o klienta (np. Aby zapewnić Ci przegląd Twoich poprzednich zamówień u nas lub aby móc zaoferować Ci tak zwaną funkcję memo) gromadzić i zapisywać. Jednocześnie zapisujemy wówczas adres IP oraz datę Twojej rejestracji wraz z godziną. Oczywiście dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

W ramach dalszej rejestracji uzyskuje się Twoją zgodę na to przetwarzanie i odwołuje się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Zebrane przez nas dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu udostępnienia konta klienta.

O ile wyrażasz zgodę na to przetwarzanie, Art. 6 ust. 1 lit. a) Podstawa prawna przetwarzania RODO.

Jeżeli otwarcie konta klienta służy również środkom przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, podstawą prawną przetwarzania jest również Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Udzielona nam zgoda na otwarcie i prowadzenie konta klienta może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wystarczy, że poinformujesz nas o swoim odwołaniu.

Zebrane w tym zakresie dane zostaną usunięte, gdy tylko ich przetwarzanie nie będzie już konieczne. Robiąc to, musimy przestrzegać okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

Zapytania kontaktowe / opcje kontaktu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie - bez ich podania nie możemy udzielić odpowiedzi, a przynajmniej w ograniczonym zakresie.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Twoje dane zostaną usunięte, jeśli odpowiedź na Twoją prośbę zostanie ostatecznie udzielona, ​​a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania, na przykład w przypadku późniejszego przetwarzania umowy.

Wkład użytkowników, komentarze i oceny

Oferujemy Państwu możliwość zamieszczania na naszej stronie pytań, odpowiedzi, opinii lub ocen, zwanych dalej „komentarzami”. Jeśli skorzystasz z tej oferty, przetworzymy i opublikujemy Twój wkład, datę i godzinę złożenia oraz pseudonim, którego mogłeś użyć.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wystarczy, że poinformujesz nas o swoim odwołaniu.

Ponadto przetwarzamy również Twój adres IP i adres e-mail. Adres IP jest przetwarzany, ponieważ mamy uzasadniony interes w zainicjowaniu lub wsparciu dalszych kroków, pod warunkiem, że Twój wkład narusza prawa osób trzecich i / lub jest w inny sposób niezgodny z prawem.

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na obronie prawnej, która może być konieczna.

Subskrypcja składek

Jeśli publikujesz artykuły na naszej stronie internetowej, oferujemy również możliwość subskrypcji kolejnych artykułów stron trzecich. Aby móc poinformować Cię o tych kolejnych postach pocztą e-mail, przetwarzamy Twój adres e-mail.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na tę subskrypcję ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Aby to zrobić, wystarczy, że poinformujesz nas o odwołaniu lub skorzystasz z linku do rezygnacji z subskrypcji zawartego w odpowiednim e-mailu.

Świergot

Utrzymujemy obecność online na Twitterze, aby prezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami / zainteresowanymi stronami. Twitter to usługa świadczona przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

W tym zakresie zwracamy uwagę, że istnieje możliwość, że dane użytkownika będą przetwarzane poza Unią Europejską, w szczególności w USA. Może to powodować zwiększone ryzyko dla użytkownika, o ile, na przykład, późniejszy dostęp do danych użytkownika może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Możliwość dostępu leży wyłącznie w serwisie Twitter. Twitter Inc. posiada certyfikat Tarczy Prywatności i tym samym zobowiązał się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Informacje dotyczące ochrony danych na Twitterze można znaleźć pod adresem

https://twitter.com/de/privacy

Pinterest

Utrzymujemy obecność online na Pinterest, aby prezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami / zainteresowanymi stronami. Pinterest to usługa świadczona przez Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.

W tym zakresie zwracamy uwagę, że istnieje możliwość, że dane użytkownika będą przetwarzane poza Unią Europejską, w szczególności w USA. Może to powodować zwiększone ryzyko dla użytkownika, o ile, na przykład, późniejszy dostęp do danych użytkownika może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Możliwość dostępu leży wyłącznie w serwisie Pinterest. Pinterest Inc. posiada certyfikat Tarczy Prywatności i tym samym zobowiązał się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Informacje o ochronie danych od Pinteresta można znaleźć pod adresem

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Youtube

Utrzymujemy obecność online w serwisie YouTube, aby prezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami / zainteresowanymi stronami. YouTube to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółkę zależną Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

W tym zakresie zwracamy uwagę, że istnieje możliwość, że dane użytkownika będą przetwarzane poza Unią Europejską, w szczególności w USA. Może to powodować zwiększone ryzyko dla użytkownika, o ile, na przykład, późniejszy dostęp do danych użytkownika może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Możliwość dostępu leży wyłącznie w serwisie YouTube. Google LLC posiada certyfikat Privacy Shield i tym samym zobowiązał się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informacje dotyczące ochrony danych YouTube można znaleźć pod adresem

https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

Utrzymujemy obecność online na LinkedIn, aby prezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami / zainteresowanymi stronami. LinkedIn to usługa oferowana przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, spółka zależna LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

W tym zakresie zwracamy uwagę, że istnieje możliwość, że dane użytkownika będą przetwarzane poza Unią Europejską, w szczególności w USA. Może to powodować zwiększone ryzyko dla użytkownika, o ile, na przykład, późniejszy dostęp do danych użytkownika może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Dostęp jest możliwy tylko dla LinkedIn. Korporacja LinkedIn posiada certyfikat Privacy Shield i tym samym zobowiązała się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Politykę prywatności LinkedIn można znaleźć pod adresem

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

Jesteśmy obecni na platformie Facebook, aby reklamować nasze produkty i usługi oraz komunikować się z zainteresowanymi stronami lub klientami.

Jesteśmy współodpowiedzialni za tę platformę mediów społecznościowych wraz z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Z inspektorem ochrony danych na Facebooku można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

W umowie uregulowaliśmy współodpowiedzialność w odniesieniu do odpowiednich zobowiązań w rozumieniu RODO. Ta umowa, z której wynikają wzajemne zobowiązania, jest dostępna pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, która wynika i jest przedstawiana poniżej, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, komunikacji, sprzedaży i promocji naszych produktów i usług.

Podstawą prawną może być również zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. RODO do operatora platformy. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę, powiadamiając o tym operatora platformy na przyszłość.

Kiedy odwiedzasz naszą obecność online na platformie Facebook, Facebook Ireland Ltd. jako operator platformy w UE przetwarza dane użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.).

Te dane użytkownika są wykorzystywane do celów statystycznych dotyczących korzystania z obecności naszej firmy na Facebooku. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do badań rynku i celów reklamowych oraz do tworzenia profili użytkowników. Na podstawie tych profili firma Facebook Ireland Ltd. Na przykład możliwe jest reklamowanie użytkowników na Facebooku i poza nim w oparciu o ich zainteresowania. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto na Facebooku w momencie uzyskania dostępu, Facebook Ireland Ltd. również połącz dane z odpowiednim kontem użytkownika.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nim za pośrednictwem Facebooka, wprowadzone przy tej okazji dane osobowe zostaną wykorzystane do przetworzenia żądania. Dane użytkownika zostaną przez nas usunięte, pod warunkiem, że żądanie użytkownika zostanie ostatecznie udzielone i nie ma prawnych wymogów dotyczących przechowywania danych, takich jak przy późniejszym przetwarzaniu umowy.

W celu przetwarzania danych Facebook Ireland Ltd. ewentualnie ustawić pliki cookie.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na takie przetwarzanie, można zapobiec instalacji plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można również usunąć w dowolnym momencie. Ustawienia tego zależą od odpowiedniej przeglądarki. W przypadku plików cookie Flash przetwarzanie nie może być zablokowane za pomocą ustawień przeglądarki, ale poprzez odpowiednie ustawienie odtwarzacza Flash. Jeśli użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje Facebooka będą mogły być w pełni wykorzystywane.

Więcej informacji na temat czynności przetwarzania, zapobiegania im oraz usuwania danych przetwarzanych przez Facebooka można znaleźć w polityce danych Facebooka:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nie można wykluczyć, że przetwarzanie przez Facebook Ireland Ltd. również za pośrednictwem Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA.

Firma Facebook Inc. przystąpiła do „Tarczy Prywatności UE-USA” i tym samym deklaruje zgodność z wymogami ochrony danych UE podczas przetwarzania danych w USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Aby reklamować nasze produkty i usługi oraz komunikować się z zainteresowanymi stronami lub klientami, prowadzimy obecność firmy na platformie Instagram.

Jesteśmy współodpowiedzialni za tę platformę mediów społecznościowych wraz z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Z inspektorem ochrony danych na Instagramie można się skontaktować za pomocą formularza kontaktowego:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

W umowie uregulowaliśmy współodpowiedzialność w odniesieniu do odpowiednich zobowiązań w rozumieniu RODO. Ta umowa, z której wynikają wzajemne zobowiązania, jest dostępna pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, która wynika i jest przedstawiana poniżej, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, komunikacji, sprzedaży i promocji naszych produktów i usług.

Podstawą prawną może być również zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. RODO do operatora platformy. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę, powiadamiając o tym operatora platformy na przyszłość.

Kiedy odwiedzasz naszą obecność online na platformie Instagram, Facebook Ireland Ltd. jako operator platformy w UE przetwarza dane użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.).

Te dane użytkownika są wykorzystywane do celów statystycznych dotyczących korzystania z obecności naszej firmy na Instagramie. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do badań rynku i celów reklamowych oraz do tworzenia profili użytkowników. Na podstawie tych profili firma Facebook Ireland Ltd. Na przykład możliwe jest reklamowanie użytkowników na Instagramie i poza nim w oparciu o ich zainteresowania. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto na Instagramie w momencie uzyskania dostępu, Facebook Ireland Ltd. również połącz dane z odpowiednim kontem użytkownika.

Jeżeli użytkownik skontaktuje się za pośrednictwem Instagrama, dane osobowe podane przez użytkownika przy tej okazji zostaną wykorzystane do przetworzenia zapytania. Dane użytkownika zostaną przez nas usunięte, pod warunkiem, że żądanie użytkownika zostanie ostatecznie udzielone i nie ma prawnych wymogów dotyczących przechowywania danych, takich jak przy późniejszym przetwarzaniu umowy.

W celu przetwarzania danych Facebook Ireland Ltd. ewentualnie ustawić pliki cookie.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na takie przetwarzanie, można zapobiec instalacji plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można również usunąć w dowolnym momencie. Ustawienia tego zależą od odpowiedniej przeglądarki. W przypadku plików cookie Flash przetwarzanie nie może być zablokowane za pomocą ustawień przeglądarki, ale poprzez odpowiednie ustawienie odtwarzacza Flash. Jeśli użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje Facebooka będą mogły być w pełni wykorzystywane.

Więcej informacji na temat czynności przetwarzania, zapobiegania im i usuwania danych przetwarzanych przez Instagram można znaleźć w polityce danych Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

Nie można wykluczyć, że przetwarzanie przez Facebook Ireland Ltd. również za pośrednictwem Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA.

Firma Facebook Inc. przystąpiła do „Tarczy Prywatności UE-USA” i tym samym deklaruje zgodność z wymogami ochrony danych UE podczas przetwarzania danych w USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Łączenie mediów społecznościowych za pomocą linku graficznego lub tekstowego

Ogłaszamy również obecność w sieciach społecznościowych wymienionych poniżej na naszej stronie internetowej. Integracja odbywa się za pośrednictwem połączonej grafiki odpowiedniej sieci. Korzystanie z tej połączonej grafiki zapobiega temu, że przy wywołaniu strony internetowej z aplikacją mediów społecznościowych następuje automatyczne nawiązanie połączenia z odpowiednim serwerem sieci społecznościowej w celu wyświetlenia grafiki samej sieci. Użytkownik jest przekierowywany do serwisu odpowiedniej sieci społecznościowej dopiero po kliknięciu odpowiedniej grafiki.

Po przekazaniu użytkownika informacje o użytkowniku są rejestrowane przez odpowiednią sieć. Nie można wykluczyć, że zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w USA.

Są to początkowo dane, takie jak adres IP, data, godzina i odwiedzana strona. Jeżeli użytkownik jest w tym czasie zalogowany na swoje konto użytkownika w odpowiedniej sieci, operator sieci może w razie potrzeby przypisać informacje zebrane podczas konkretnej wizyty użytkownika do osobistego konta użytkownika. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję za pomocą przycisku „udostępnij” w odpowiedniej sieci, informacje te mogą zostać zapisane na osobistym koncie użytkownika i w razie potrzeby opublikowane. Jeśli użytkownik chce zapobiec bezpośredniemu przypisaniu zebranych informacji do jego konta użytkownika, musi się wylogować przed kliknięciem w grafikę. Możliwe jest również odpowiednie skonfigurowanie odpowiedniego konta użytkownika.

Następujące sieci społecznościowe są połączone z naszą witryną:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, spółka zależna Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Oświadczenie o ochronie danych: https://www.facebook.com/policy.php

Certyfikat Ochrona danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

świergot

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Oświadczenie o ochronie danych: https://twitter.com/privacy

Certyfikat Ochrona danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/…0000TORzAAO&status=Active

Pinterest

Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.

Oświadczenie o ochronie danych: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Certyfikat Ochrona danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Youtube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka zależna Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy

Certyfikat ochrony danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, spółka zależna LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Oświadczenie o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Certyfikat Ochrona danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Instagram

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, spółka zależna Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Oświadczenie o ochronie danych: https://help.instagram.com/519522125107875

Certyfikat Ochrona danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

"Wtyczka społeczna Facebook'a

Na naszej stronie korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Facebook to usługa internetowa świadczona przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE ta usługa jest z kolei obsługiwana przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, zwaną dalej „Facebookiem”.

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA przestrzegane są również unijne wymogi dotyczące ochrony danych.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat możliwych wtyczek i ich funkcji można znaleźć na Facebooku

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Gotowy na Ciebie.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron, które odwiedzasz w naszej witrynie internetowej, Twoja przeglądarka internetowa pobierze reprezentację wtyczki z serwerów Facebooka w USA. Ze względów technicznych Facebook musi przetwarzać Twój adres IP. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina Twojej wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych za pomocą wtyczki, informacje zebrane przez wtyczkę o Twojej konkretnej wizycie zostaną rozpoznane przez Facebooka. Facebook może przypisać zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli na przykład użyjesz tak zwanego przycisku „Lubię to” na Facebooku, informacje te zostaną zapisane na Twoim koncie użytkownika na Facebooku i ewentualnie opublikowane na platformie Facebook. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub użyć dodatku do swojej przeglądarki internetowej, aby zapobiec blokowaniu wtyczki Facebooka.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także Twoich praw i możliwości ochrony w tym zakresie można znaleźć na Facebooku

https://www.facebook.com/policy.php

dostępne informacje o ochronie danych.

Wtyczka społecznościowa „Twitter”

Na naszej stronie korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Twitter. Twitter to usługa internetowa świadczona przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, zwana dalej „Twitterem”.

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA przestrzegane będą również unijne wymogi dotyczące ochrony danych.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron, które odwiedzasz w naszej witrynie, Twoja przeglądarka internetowa pobierze reprezentację wtyczki z serwerów Twittera w USA. Ze względów technicznych Twitter musi przetwarzać Twój adres IP. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina Twojej wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany na Twitterze podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych z wtyczką, informacje zebrane przez wtyczkę o Twojej konkretnej wizycie zostaną rozpoznane przez Twittera. Twitter może przypisać zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli na przykład użyjesz tak zwanego przycisku „Udostępnij” z Twittera, informacje te zostaną zapisane na Twoim koncie użytkownika Twittera i ewentualnie opublikowane na platformie Twitter. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika Twittera.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także Twoich praw i możliwości ochrony w tym zakresie można znaleźć na Twitterze pod adresem

https://twitter.com/privacy

dostępne informacje o ochronie danych.

„Google+” - wtyczka społecznościowa

Na naszej stronie korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Google+ („Google Plus”). Google+ to usługa internetowa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej „Google”.

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA będą również przestrzegane unijne wymogi dotyczące ochrony danych.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat możliwych wtyczek i ich funkcji można uzyskać w Google

https://developers.google.com/+/web/

Gotowy na Ciebie.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron, które odwiedzasz w naszej witrynie, Twoja przeglądarka internetowa pobierze reprezentację wtyczki z serwerów Google w USA. Ze względów technicznych Google musi przetwarzać Twój adres IP. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina Twojej wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany do Google podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych z wtyczką, informacje zebrane przez wtyczkę o Twojej konkretnej wizycie zostaną rozpoznane przez Google. Google może przypisać zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli na przykład użyjesz tak zwanego przycisku „Udostępnij” od Google, informacje te zostaną zapisane na Twoim koncie użytkownika Google i ewentualnie opublikowane na platformie Google. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Google przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika Google.

Google przechowuje dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także Twoich praw i możliwości ochrony w tym zakresie w

https://policies.google.com/privacy

dostępne informacje o ochronie danych.

Przyciski mediów społecznościowych „Shariff”

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek sieci społecznościowych wymienionych poniżej. Aby zintegrować te wtyczki, ponownie używamy wtyczki „Shariff”.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej

Shariff to program typu open source opracowany przez firmę c't und heise. Dzięki integracji tej wtyczki, połączone grafiki uniemożliwiają integrację wymienionych poniżej wtyczek sieci społecznościowych podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, na których z kolei jest / są odpowiednie wtyczki sieci społecznościowej automatycznie łączy się z odpowiednim serwerem wtyczki sieci społecznościowej. Dopiero po kliknięciu jednej z tych połączonych grafik zostaniesz przekierowany do usługi odpowiedniej sieci społecznościowej. Dopiero wtedy informacje o procesie użytkowania są rejestrowane przez odpowiednią sieć społecznościową. Informacje te obejmują na przykład Twój adres IP, datę i godzinę, a także odwiedzoną stronę w naszej witrynie.

Jeśli jesteś zalogowany do jednej z usług sieci społecznościowych podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych z odpowiednią wtyczką, dostawca odpowiedniej sieci społecznościowej może być w stanie rozpoznać informacje zebrane podczas Twojej konkretnej wizyty i przypisać je do Twojego osobistego konta użytkownika lub opublikuj o tym. Jeśli na przykład użyjesz tak zwanego przycisku „Udostępnij” odpowiedniego serwisu społecznościowego, informacje te mogą być tam przechowywane na Twoim koncie użytkownika i publikowane na platformie odpowiedniego dostawcy sieci społecznościowej. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z odpowiedniej sieci społecznościowej przed kliknięciem grafiki lub dokonać odpowiednich ustawień na koncie użytkownika sieci społecznościowej.

Heise dostarcza dalszych informacji na temat „Shariff”

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

gotowy.

Z naszą witryną zintegrowane są następujące sieci społecznościowe:

Google+ od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Informacje o ochronie danych można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA będą również przestrzegane unijne wymogi dotyczące ochrony danych.

Facebook of Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, obsługiwany na terenie UE przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Informacje o ochronie danych można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policy.php

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA przestrzegane są również unijne wymogi dotyczące ochrony danych.

Twitter z Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Informacje o ochronie danych można znaleźć pod adresem https://twitter.com/privacy

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA przestrzegane będą również unijne wymogi dotyczące ochrony danych.

Google Analytics

Na naszej stronie korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej „Google”.

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA będą również przestrzegane unijne wymogi dotyczące ochrony danych.

Usługa Google Analytics służy do analizy zachowań użytkowników naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.

Informacje dotyczące użytkowania i użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja, czas lub częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej, są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tak zwaną funkcją anonimizacji. Dzięki tej funkcji Google skraca adres IP na terenie UE lub EOG.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny wizyty na naszej stronie internetowej i działań w niej związanych. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszego serwisu internetowego i korzystania z sieci Internet.

Google oświadcza, że ​​nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi. Ponadto Google utrzymuje

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Dostępne są dalsze informacje na temat ochrony danych, na przykład również dotyczące możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Google również oferuje

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tak zwany dodatek dezaktywujący wraz z dalszymi informacjami na ten temat. Ten dodatek można zainstalować za pomocą zwykłych przeglądarek internetowych i zapewnia on większą kontrolę nad danymi gromadzonymi przez Google podczas odwiedzania naszej witryny. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że informacje o odwiedzaniu naszej strony internetowej nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Nie uniemożliwia to jednak przesyłania informacji do nas lub do innych usług analizy sieciowej. Oczywiście możesz również dowiedzieć się w niniejszej polityce prywatności, czy i z jakich innych usług analizy sieciowej korzystamy.

Matomo (dawniej: PIWIK)

Na naszej stronie korzystamy z Matomo (dawniej: „PIWIK”). Jest to oprogramowanie typu open source, za pomocą którego możemy analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Twój adres IP, witryna (y) naszej witryny internetowej, którą odwiedzasz, strona internetowa, z której przełączyłeś się na naszą witrynę (adres odsyłający), długość Twojego pobytu na naszej stronie internetowej oraz częstotliwość, z jaką jedna z naszych witryn była odwiedzana .

Aby gromadzić te dane, Matomo zapisuje plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Ten plik cookie jest ważny przez tydzień.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie i optymalizacji naszej strony internetowej.

Jednak używamy Matomo z funkcją anonimizacji „Automatycznie anonimizuj adresy IP odwiedzających”. Ta funkcja anonimizacji skraca Twój adres IP o dwa bajty, aby nie można go było przypisać Tobie ani połączeniu z Internetem, z którego korzystasz.

Jeżeli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Pliki cookie” powyżej.

Masz również możliwość zakończenia analizy swojego zachowania użytkownika za pomocą tzw. Opt-out. Potwierdzając link

[PROSZĘ WSTAWIĆ I-RAMKĘ Z MATOMO ZA POMOCĄ PLIKU COOKIE REZYGNACJI]

plik cookie jest zapisywany na Twoim urządzeniu przez Twoją przeglądarkę internetową, co uniemożliwia dalszą analizę. Pamiętaj jednak, że musisz ponownie kliknąć powyższy link, jeśli usuniesz pliki cookie zapisane na swoim urządzeniu.

Analiza sieciowa etracker

Na naszej stronie używamy etrackera. To jest usługa analizy sieciowej firmy etracker GmbH, Erste Brunnenstr. 1, 20459 Hamburg, zwany dalej „etrackerem”.

etracker służy do analizy zachowań użytkowników naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.

W celu analizy zachowania użytkownika etracker zapisuje pliki cookie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej i tworzy pseudonimowy profil użytkowania. Jednak przetwarzane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji bez Twojej odrębnej zgody. Te dane nie są również łączone z innymi danymi osobowymi.

Jeżeli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Pliki cookie” powyżej.

Masz również możliwość zakończenia analizy swojego zachowania użytkownika za pomocą tzw. Opt-out. Potwierdzając link

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

plik cookie jest zapisywany na Twoim urządzeniu przez Twoją przeglądarkę internetową, co uniemożliwia dalszą analizę. Pamiętaj jednak, że musisz ponownie kliknąć powyższy link, jeśli usuniesz pliki cookie zapisane na swoim urządzeniu.

Analiza sieciowa Hotjar

Używamy Hotjar na naszej stronie internetowej. Jest to usługa analizy sieciowej firmy Hotjar Ltd., Poziom 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, zwana dalej „Hotjar”.

Używamy Hotjar do analizy zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.

Dzięki Hotjar możemy rejestrować i oceniać Twoje zachowanie podczas korzystania z naszej strony internetowej, takie jak ruchy myszy lub kliknięcia myszą. Twoja wizyta na naszej stronie internetowej zostanie zanonimizowana. Ponadto Hotjar ocenia informacje o systemie operacyjnym użytkownika, przeglądarce internetowej, odnośnikach przychodzących lub wychodzących („łącza”), pochodzeniu geograficznym oraz rodzaju i sposobie uruchamiania używanego urządzenia i przetwarza je w celach statystycznych. Hotjar może również uzyskać od Ciebie bezpośrednią informację zwrotną. Hotjar oferuje również w ramach

https://www.hotjar.com/privacy

dalsze informacje o ochronie danych.

Masz również możliwość zakończenia analizy swojego zachowania użytkownika za pomocą tzw. Opt-out. Potwierdzając link

https://www.hotjar.com/opt-out

plik cookie jest zapisywany na Twoim urządzeniu przez Twoją przeglądarkę internetową, co uniemożliwia dalszą analizę. Pamiętaj jednak, że musisz ponownie kliknąć powyższy link, jeśli usuniesz pliki cookie zapisane na swoim urządzeniu.

Analiza sieciowa Criteo

Używamy Criteo do analizy i indywidualnego wyświetlania reklam na naszej stronie internetowej. Criteo to usługa świadczona przez Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, zwaną dalej „Criteo”.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.

Śledzące pliki cookie i podobne techniki przechowywania służą do zbierania informacji o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej i Twoich działaniach na witrynach naszych partnerów reklamowych. Informacje te obejmują na przykład liczbę podstron, reklam i produktów, które przeglądałeś, funkcję wyszukiwania, z której korzystałeś, informacje o Twoim urządzeniu (typ urządzenia, system operacyjny, wersja) lub lokalizację, na przykład produkty, które są dostępne tylko regionalnie lub do reklamowania usług. W tym celu Criteo wykorzystuje identyfikator techniczny, który rejestruje oglądane przez Ciebie produkty i Twoje zachowanie podczas wyszukiwania. Według Criteo nie identyfikuje to Cię jako osoby - określane są tylko anonimowe informacje o Twoich możliwych zainteresowaniach.

Po dokonaniu oceny zebranych informacji Criteo umieszcza indywidualne reklamy na naszej stronie internetowej lub na stronach internetowych naszych partnerów reklamowych (tzw. Wydawców).

Partnerzy reklamowi mogą używać plików cookie, które są zapisywane na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, aby rozpoznać, czy reklama z witryny jest wyświetlana, gdy odwiedzasz witrynę

Powinna zostać wyświetlona sieć reklamowa Criteo.

Criteo przetwarza Twój pełny adres IP wyłącznie w następujących celach:

- Wykrywanie oszukańczych przestępstw, np. W celu ustalenia wizyt, które nie są spowodowane ludzkim zachowaniem,

- przypisanie sprzedaży;

- Raporty marketingowe ze zbiorczymi danymi.

Criteo oferuje w ramach

https://www.criteo.com/de/privacy/

dalsze informacje o ochronie danych, a także informacje o analizie i reklamach.

Jeżeli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Pliki cookie” powyżej.

Możesz również skorzystać z powyższego linku, aby zapobiec analizie Twojej wizyty za pomocą tak zwanego pliku cookie opt-out. Plik cookie jest zapisywany na Twoim urządzeniu za pośrednictwem Twojej przeglądarki internetowej, co uniemożliwia dalszą analizę. Pamiętaj jednak, że będziesz musiał ponownie ustawić ten plik cookie, jeśli usuniesz pliki cookie zapisane na swoim urządzeniu.

IONOS Śledzenie MYWEBSITE

Używamy MyWebsite na naszej stronie internetowej. Jest to usługa świadczona przez 1 & 1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, zwaną dalej „MyWebsite”.

MyWebsite przechowuje śledzące pliki cookie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, pliki cookie oparte na technologii Snowplow Analytics firmy Snowplow Analytics Limited, 32-38, Scrutton Street, Londyn, Wielka Brytania. Za pomocą tych plików cookie z. B. To, jak często odwiedzasz naszą witrynę internetową lub które (pod) strony naszej witryny są odwiedzane, można ocenić. 1 & 1 IONOS SE stwierdza, że ​​żadne dane osobowe nie będą rejestrowane.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na ulepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej.

Jeżeli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Pliki cookie” powyżej.

IONOS WebAnalytics

Na naszej stronie korzystamy z analityki internetowej. Jest to usługa analityczna świadczona przez 1 & 1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Niemcy, zwana dalej „WebAnalytics”, za pomocą której możemy analizować korzystanie z naszej strony internetowej.

W celu analizy, dane dotyczące typu i wersji Twojej przeglądarki internetowej, Twojego systemu operacyjnego, typu Twojego urządzenia, strony internetowej, z której przeszedłeś na naszą stronę (URL strony odsyłającej), ) naszej witryny internetowej, którą odwiedzasz lub plików, o które prosisz, datę i godzinę odpowiedniego dostępu oraz zanonimizowany adres IP połączenia internetowego, z którego została użyta nasza strona internetowa.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji, ulepszaniu i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej.

Jetpack - statystyki WordPress

Używamy Jetpack z rozszerzeniem „WordPress Stats” na naszej stronie internetowej. Jest to usługa analizy sieciowej świadczona przez Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA, zwana dalej „Automattic”.

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active

Automattic gwarantuje, że wymogi ochrony danych UE będą również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Usługa Jetpack - WordPress Stats służy do analizy zachowania podczas korzystania z naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.

Aby przeanalizować zachowanie użytkownika, Jetpack - WordPress Stats przechowuje pliki cookie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Podczas przetwarzania rejestrowany jest Twój adres IP, witryna (y) naszej witryny internetowej, którą odwiedzasz, strona internetowa, z której przełączyłeś się na naszą witrynę (adres URL strony odsyłającej), długość Twojego pobytu na naszej stronie internetowej oraz częstotliwość odwiedzania jednej z naszych witryn. Zarejestrowane strony internetowe. Zebrane w ten sposób dane przechowywane są na serwerze Automattic w USA. Jednak Twój adres IP zostanie zanonimizowany natychmiast po przetworzeniu i przed zapisaniem.

Jeżeli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Pliki cookie” powyżej.

Piksele śledzące organizacji zbiorowego zarządzania WORT (VG WORT)

Na naszej stronie używamy tak zwanego piksela śledzącego VG WORT od dostawcy INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord, Brühler Str.9, 53119 Bonn, w postaci tak zwanego SZM (skalowalna metoda pomiaru centralnego).

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej, jak również na uwzględnieniu praw autorskich w odniesieniu do zawartości naszej strony internetowej.

Piksel śledzący to grafika umieszczana na naszej stronie internetowej, która określa kluczowe dane statystyczne. Dzięki temu możliwe jest obliczenie prawdopodobieństwa kopiowania tekstów na podstawie liczby odsłon i specyficznej zawartości naszej strony internetowej. Dane te są zbierane anonimowo. Aby móc rejestrować numery dostępu, a także ewentualnie powtarzającą się wizytę, przeglądarka internetowa zapisuje na urządzeniu tak zwany plik cookie sesji lub na podstawie różnych informacji z przeglądarki internetowej (np. Agent użytkownika, rozdzielczość ekranu itp.) Jest tworzony podpis. .ä.) jest używany. Jednak Twój adres IP będzie przetwarzany wyłącznie anonimowo. Jako indywidualny użytkownik w żadnym momencie nie możesz zostać zidentyfikowany.

Jeżeli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Pliki cookie” powyżej. Masz również możliwość zakończenia pomiaru SZM za pomocą tzw. Opt-out. Potwierdzając link

https://optout.ioam.de/

plik cookie jest zapisywany na Twoim urządzeniu za pośrednictwem Twojej przeglądarki internetowej, co uniemożliwia dalszą analizę. Pamiętaj jednak, że musisz ponownie kliknąć powyższy link, jeśli usuniesz pliki cookie zapisane na swoim urządzeniu.

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Google-Maps

In unserem Internetauftritt setzen wir Google Maps zur Darstellung unseres Standorts sowie zur Erstellung einer Anfahrtsbeschreibung ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“ genannt.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Um die Darstellung bestimmter Schriften in unserem Internetauftritt zu ermöglichen, wird bei Aufruf unseres Internetauftritts eine Verbindung zu dem Google-Server in den USA aufgebaut.

Sofern Sie die in unseren Internetauftritt eingebundene Komponente Google Maps aufrufen, speichert Google über Ihren Internet-Browser ein Cookie auf Ihrem Endgerät. Um unseren Standort anzuzeigen und eine Anfahrtsbeschreibung zu erstellen, werden Ihre Nutzereinstellungen und -daten verarbeitet. Hierbei können wir nicht ausschließen, dass Google Server in den USA einsetzt.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung der Funktionalität unseres Internetauftritts.

Durch die so hergestellte Verbindung zu Google kann Google ermitteln, von welcher Website Ihre Anfrage gesendet worden ist und an welche IP-Adresse die Anfahrtsbeschreibung zu übermitteln ist.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

Zudem erfolgt die Nutzung von Google Maps sowie der über Google Maps erlangten Informationen nach den Google-Nutzungsbedingungen https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de und den Geschäftsbedingungen für Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Überdies bietet Google unter

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

weitergehende Informationen an.

Google reCAPTCHA

In unserem Internetauftritt setzen wir Google reCAPTCHA zur Überprüfung und Vermeidung von Interaktionen auf unserer Internetseite durch automatisierte Zugriffe, bspw. durch sog. Bots, ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“ genannt.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Durch diesen Dienst kann Google ermitteln, von welcher Webseite eine Anfrage gesendet wird sowie von welcher IP-Adresse aus Sie die sog. reCAPTCHA-Eingabebox verwenden. Neben Ihrer IP-Adresse werden womöglich noch weitere Informationen durch Google erfasst, die für das Angebot und die Gewährleistung dieses Dienstes notwendig sind.   

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Sicherheit unseres Internetauftritts sowie in der Abwehr unerwünschter, automatisierter Zugriffe in Form von Spam o.ä..

Google bietet unter

https://policies.google.com/privacy

weitergehende Informationen zu dem allgemeinen Umgang mit Ihren Nutzerdaten an.

Google Fonts

In unserem Internetauftritt setzen wir Google Fonts zur Darstellung externer Schriftarten ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“ genannt.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Um die Darstellung bestimmter Schriften in unserem Internetauftritt zu ermöglichen, wird bei Aufruf unseres Internetauftritts eine Verbindung zu dem Google-Server in den USA aufgebaut.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Durch die bei Aufruf unseres Internetauftritts hergestellte Verbindung zu Google kann Google ermitteln, von welcher Website Ihre Anfrage gesendet worden ist und an welche IP-Adresse die Darstellung der Schrift zu übermitteln ist.

Google bietet unter

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

weitere Informationen an und zwar insbesondere zu den Möglichkeiten der Unterbindung der Datennutzung.

FontAwesome

Um Schriften und visuelle Elemente unseres Internetauftritts darstellen zu können, setzen wir die externen Schriftarten von FontAwesome ein. Bei FontAwesome handelt es sich um einen Dienst der

Fonticons Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA, nachfolgend nur „FontAwesome“ genannt.

Bei dem Aufruf unseres Internetauftritts wird eine Verbindung zum Server von FontAwesome in den USA aufgebaut, um so die Darstellung von Schriften und visuellen Elemente zu ermöglichen und zu aktualisieren.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Durch die bei Aufruf unseres Internetauftritts hergestellte Verbindung zum Server von FontAwesome kann FontAwesome ermitteln, von welcher Website Ihre Anfrage gesendet worden ist und an welche IP-Adresse die Darstellung der Schrift zu übermitteln ist.

FontAwesome bietet unter

https://fontawesome.com/privacy

weitere Informationen an und zwar insbesondere zu den Möglichkeiten der Unterbindung der Datennutzung.

GOOGLE-Suchfunktion („CSE“)

Zur Volltextsuche auf der Website setzen wir die „Google benutzerdefinierte Suche“ (Google Custom Search Engine „CSE“) ein. „CSE“ ist ein Dienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend „Google“.

Google ist nach dem „EU-US Privacy Shield“ zertifiziert und garantiert dadurch die Einhaltung der Datenschutzvorgaben der EU bei der Verarbeitung der Daten in den USA. 
 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

„CSE“ ermöglicht eine Volltextsuche nach Inhalten auf unserer Webseite. Der Zugriff auf diese Suchfunktion erfolgt über eine Such-Box „Google Benutzerdefinierte Suche“.

Rechtsgrundlage ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der Anwenderfreundlichkeit der Website.

Die Funktion ist als Software-Modul von Google unverändert auf unserer Website integriert.
Wird die Suche durch Eingabe eines Suchbegriffes aktiviert, lädt Google anhand eines Plugins die gesuchten Informationen. Gleichzeitig werden zur Ausführung der Suche und der Darstellung der Suchergebnisse die vom Nutzer eingegebenen Begriffe und die IP-Adresse des Nutzers an Google übertragen.

Sofern der Nutzer zum Zeitpunkt des Suchvorganges in seinem bestehenden Google-Konto eingeloggt ist, kann Google die erfassten Informationen dem zugehörigen Nutzerprofil zuzuordnen.

Weitergehende Informationen, insbesondere zu den Möglichkeiten der Unterbindung der Datennutzung, bietet Google unter den nachfolgenden Links an:

https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

OpenStreetMap

Für Anfahrtsbeschreibungen setzen wir OpenStreetMap, einen Dienst der OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB 4 0 WS, United Kingdom, nachfolgend nur „OpenStreetMap“ genannt, ein.

Bei Aufruf einer unserer Internetseiten, in die der Dienst OpenStreetMap eingebunden ist, wird durch OpenStreetMap ein Cookie über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert. Hierdurch werden Ihre Nutzereinstellungen und Nutzerdaten zum Zwecke der Anzeige der Seite bzw. zur Gewährleistung der Funktionalität des Dienstes OpenStreetMap verarbeitet. Durch diese Verarbeitung kann OpenStreetMap erkennen, von welcher Internetseite Ihre Anfrage gesendet worden ist und an welche IP- Adresse die Darstellung der Anfahrt übermittelt werden soll. 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

OpenStreetMap bietet unter

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre an.

HERE Maps

In unserem Internetauftritt setzen wir zur Visualisierung einer Anfahrtsbeschreibung den Dienst HERE Maps ein. Dabei handelt es sich um einen Dienst der HERE Global B.V, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Niederlande, nachfolgend nur „HERE“ genannt.

Um Standorte darstellen zu können, ist Verbindung zum HERE-Server nebst der Abfrage Ihrer IP-Adresse durch HERE erforderlich. HERE nutzt Ihre IP-Adresse dabei zunächst ausschließlich dazu, um Ihren Internet-Browser bzw. Ihnen entsprechende Informationen zur Verfügung zu stellen. Ihre IP-Adresse ist damit für die Darstellung des Dienstes erforderlich. HERE kann jedoch aufgrund dieser Verbindung erkennen, dass die Anfrage von unserem Internetauftritt stammt und an welche IP-Adresse die Darstellungen gesendet werden.

Darüber hinaus wird durch HERE ein Cookie über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert. Dieses Cookie dient der Anzeige der Seite und den damit verbundenen Funktionen, in die HERE eingebunden ist, sowie der Verarbeitung von Nutzereinstellungen und -daten.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung der Funktionalität unseres Internetauftritts.

Sofern Sie eingewilligt haben, insbesondere durch eine entsprechende Einstellung in Ihrem Internet-Browser, kann HERE auch Ihren ungefähren Standort über Ihre IP-Adresse verarbeiten. Rechtsgrundlage ist dabei Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft durch die entsprechende Einstellung Ihres Internet-Browsers widerrufen werden.

HERE bietet unter

https://legal.here.com/de-de/privacy/policy  

weitergehende Informationen zu der Datenverarbeitung an.

Mapbox API

Für Anfahrtsbeschreibungen setzen wir Mapbox API, einen Dienst der Mapbox Inc., 740 15th Street NW, 5 th Floor, Washington, District of Columbia 20005, USA, nachfolgend nur „Mapbox“ genannt, ein.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbWQAA0&status=Active

garantiert Mapbox, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung der Funktionalität unseres Internetauftritts.

Bei Aufruf einer unserer Internetseiten, in die der Dienst Mapbox eingebunden ist, wird durch Mapbox ein Cookie über Ihren Internet - Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert. Hierdurch werden Informationen über Ihre Nutzung unseres Internetauftritts, einschließlich Ihrer IP- Adresse, an einen Server von Mapbox in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Daten werden zum Zwecke der Anzeige der Seite bzw. zur Gewährleistung der Funktionalität des Dienstes Mapbox verarbeitet. Diese Informationen wird Mapbox womöglich an Dritte weitergeben, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder die Informationen durch Dritte im Auftrag von Mapbox verarbeitet werden.

Die „Terms of Service“, die durch Mapbox unter https://www.mapbox.com/tos/#maps bereitgestellt werden, enthalten weitergehenden Informationen über die Nutzung von Mapbox und über die von Mapbox erlangten Daten.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet -Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“. Die Nutzung des Dienstes Mapbox über unseren Internetauftritt ist dann allerdings nicht mehr möglich.

Zudem bietet Mapbox unter

https://www.mapbox.com/privacy/

weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre an.

YouTube

In unserem Internetauftritt setzen wir YouTube ein. Hierbei handelt es sich um ein Videoportal der YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, nachfolgend nur „YouTube“ genannt.

YouTube ist ein Tochterunternehmen der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“ genannt.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garantiert Google und damit auch das Tochterunternehmen YouTube, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Wir nutzen YouTube im Zusammenhang mit der Funktion „Erweiterter Datenschutzmodus“, um Ihnen Videos anzeigen zu können. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Qualitätsverbesserung unseres Internetauftritts. Die Funktion „Erweiterter Datenschutzmodus“ bewirkt laut Angaben von YouTube, dass die nachfolgend noch näher bezeichneten Daten nur dann an den Server von YouTube übermittelt werden, wenn Sie ein Video auch tatsächlich starten.

Ohne diesen „Erweiterten Datenschutz“ wird eine Verbindung zum Server von YouTube in den USA hergestellt, sobald Sie eine unserer Internetseiten, auf der ein YouTube-Video eingebettet ist, aufrufen.

Diese Verbindung ist erforderlich, um das jeweilige Video auf unserer Internetseite über Ihren Internet-Browser darstellen zu können. Im Zuge dessen wird YouTube zumindest Ihre IP-Adresse, das Datum nebst Uhrzeit sowie die von Ihnen besuchte Internetseite erfassen und verarbeiten. Zudem wird eine Verbindung zu dem Werbenetzwerk „DoubleClick“ von Google hergestellt.

Sollten Sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sein, weist YouTube die Verbindungsinformationen Ihrem YouTube-Konto zu. Wenn Sie das verhindern möchten, müssen Sie sich entweder vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei YouTube ausloggen oder die entsprechenden Einstellungen in Ihrem YouTube-Benutzerkonto vornehmen.

Zum Zwecke der Funktionalität sowie zur Analyse des Nutzungsverhaltens speichert YouTube dauerhaft Cookies über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät. Falls Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Speicherung der Cookies durch eine Einstellung in Ihrem Internet-Browsers zu verhindern. Nähere Informationen hierzu finden Sie vorstehend unter „Cookies“.

Weitergehende Informationen über die Erhebung und Nutzung von Daten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Schutzmöglichkeiten hält Google in den unter

https://policies.google.com/privacy

abrufbaren Datenschutzhinweisen bereit.

Vimeo

Zur Darstellung von Videos setzen wir auf unserer Internetseite „Vimeo“ ein. Hierbei handelt es sich um einen Dienst der Vimeo, LL C, 555 West 18 th Street, New York, New York 10011, USA, nachfolgend nur „Vimeo“ genannt, ein.

Teilweise erfolgt die Verarbeitung der Nutzerdaten auf Servern von Vimeo in den USA. Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active

garantiert Vimeo aber, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Qualitätsverbesserung unseres Internetauftritts.

Besuchen Sie eine Seite unseres Internetauftritts, in die ein Video eingebettet ist, wird zur Darstellung des Videos eine Verbindung zu den Servern von Vimeo in den USA hergestellt. Aus technischen Gründen ist es dabei notwendig, dass Vimeo Ihre IP - Adresse verarbeitet. Daneben werden aber auch Datum und Uhrzeit des Besuchs unserer Internetseiten erfasst.

Sollten Sie gleichzeitig bei Vimeo eingeloggt sein, während Sie eine unserer Internetseiten besuchen, in die ein Vimeo-Video eingebettet ist, weist Vimeo die so gesammelten Informationen womöglich Ihrem dortigen persönlichen Nutzerkonto zu. Wenn Sie das verhindern möchten, müssen Sie sich entweder vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei Vimeo ausloggen oder Ihr Nutzerkonto bei Vimeo entsprechend konfigurieren.

Zum Zwecke der Funktionalität und Nutzungsanalyse setzt Vimeo den Webanalysedienst Google Analytics ein. Durch Google Analytics werden Cookies über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert und Informationen über die Benutzung unserer Internetseiten, in die ein Vimeo- Video eingebettet ist, an Google übersandt. Hierbei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Google diese Informationen in den USA verarbeitet.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Qualitätsverbesserung unseres Internetauftritts und in dem berechtigten Interesse von Vimeo , das Nutzerverhalten statistisch zu Optimierungs- und Marketingzwecken zu analysieren.

Vimeo bietet unter

http://vimeo.com/privacy

weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre an.

eKomi

[Wichtiger Hinweis durch ratgeberrecht.eu: Um eKomi wirksam nutzen zu können, wird zwingend auch eine vorherige Einwilligung des Kunden vorausgesetzt!]

Zur Erfassung und Anzeige von Kundenbewertungen setzen wir eKomi ein. Hierbei handelt es sich um einen Dienst der eKomi Ltd., Markgrafenstr. 11, 10969 Berlin, nachfolgend nur „eKomi“ genannt.

Bei dem Aufruf unserer Bewertungen wird durch eKomi ein Cookie über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert. Dieses Cookie wird gelöscht, sobald Sie Ihren Internet-Browser wieder schließen. Ferner verarbeitet eKomie Ihre IP-Adresse, um die Bewertungen darstellen zu können.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Verbesserung unseres Marketings.

Um eine Bewertung erfassen zu können, erhalten Sie nach Abwicklung Ihrer Bestellung und natürlich nur mit Ihrer Einwilligung eine E-Mail von eKomi, mit der Sie um Abgabe einer Bewertung gebeten werden. Um diese Bewertungsbitte auszulösen, werden von uns vereinzelte Daten Ihrer Bestellung, wie bspw. Ihr Name, Ihre E-Mail - Adresse, Ihre Bestellnummer oder eine Artikelnummer, an eKomi übermittelt. Sofern Sie uns bewerten, wird Ihre Bewertung sowohl über unseren Internetauftritt als auch auf der Webseite von eKomi veröffentlicht.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Ihre Einwilligung können Sie natürlich jederzeit nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO durch Erklärung uns gegenüber mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

eKomi bietet unter

http://www.ekomi.de/de/datenschutz/

weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre an.

AUSGEZEICHNET.ORG

Zur Anzeige der von uns bei dem Bewertungsdienst „Ausgezeichnet.org“ gesammelten Bewertungen, setzen wir eine Darstellungsapplikation des Betreibers von „Ausgezeichnet.org“, der AUBII GmbH, Alsterufer 34, 20354 Hamburg, Deutschland, ein.

Um die Applikation darzustellen, wird bei dem Endgerät des Nutzers ein Cookie gesetzt. Dieses Cookie wird gelöscht, sobald der Nutzer seinen Browser schließt. Des Weiteren erfasst „Ausgezeichnet.org“ die IP-Adresse des Nutzers zur „Auslieferung“ der dargestellten Informationen.

Rechtsgrundlage ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der optimalen Vermarktung unserer Leistungen.

Die Installation der Cookies kann der Nutzer durch Einstellungen seines Browsers verhindern bzw. beenden.

Die Datenschutzerklärung von „Ausgezeichnet.org“ kann unter dem nachfolgendem Link abgerufen werden: https://www.ausgezeichnet.org/datenschutz/

CloudFlare

Zur Absicherung unseres Internetauftritts sowie zur Optimierung der Ladezeiten setzen wir den Dienst CloudFlare als sog. CDN (Content-Delivery-Network) ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Cloudflare Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA, nachfolgend nur „CloudFlare“ genannt.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active

garantiert CloudFlare, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in dem sicheren Betrieb unseres Internetauftritts sowie in dessen Optimierung.

Sofern Sie unseren Internetauftritt aufrufen, werden Ihre Anfragen über den Server von CloudFlare geleitet. Hierbei werden statistische Zugriffsdaten über den Besuch unseres Internetauftritts erhoben und durch CloudFlare ein Cookie über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert. Zu den Zugriffsdaten zählen

- Ihre IP-Adresse,

- die von Ihnen aufgerufene(n) Internetseite(n) unseres Internetauftritts,

- Typ und Version des von Ihnen genutzten Internet - Browsers,

- das von Ihnen genutzte Betriebssystem,

- die Internetseite, von der sie auf unseren Internetauftritt gewechselt haben (Referrer- URL),

- Ihre Verweildauer auf unserem Internetauftritt und 

- die Häufigkeit des Aufrufs unserer Internetseiten.

Die Daten werden durch CloudFlare zum Zwecke statistischer Auswertungen der Zugriffe sowie zur Sicherheit und Optimierung des Angebots verwendet.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

CloudFlare bietet unter

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre an.

wao.io

In unserem Internetauftritt setzen wir wao.io ein. wao.io dient dem Schutz unseres Internetauftritts vor schädlichen Angriffen sowie zur Optimierung dessen Ladegeschwindigkeit. Bei wao.io handelt es sich um einen Dienst der Sevenval Technologies GmbH, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln, Deutschland, nachfolgend nur „wao.io“ genannt.

Zur Übermittlung der Inhalte unseres Internetauftritts wird Ihre IP-Adresse durch wao.io verarbeitet und dabei für die Dauer von sieben Tagen in sog. Logfiles in anonymisierter Form gespeichert. Zudem speichert wao.io über Ihren Internet-Browser ein Cookie auf Ihrem Endgerät. Bei diesem Cookie handelt es sich um ein sog. Session-Cookie, das mit dem Schließen Ihres Internetbrowsers automatisch wieder gelöscht wird. Zudem werden zur Analyse und Optimierung unseres Internetauftritts auch dauerhafte Cookies gespeichert, die uns eine pseudonymisierte Analyse der Seitenbesuche und des Nutzungsverhaltens unseres Internetauftritts ermöglichen. Diese Cookies haben eine Gültigkeitsdauer von etwa 30 Minuten und einem Jahr.

Falls Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Speicherung der Cookies durch eine Einstellung in Ihrem Internet-Browsers zu verhindern. Nähere Informationen hierzu finden Sie vorstehend unter „Cookies“.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Beschleunigung der Ladezeiten und Absicherung unseres Internetauftritts sowie in der Analyse und Optimierung unseres Internetauftritts.

jsdelivr.net-CDN

Zur Optimierung der Abrufgeschwindigkeit, der Gestaltung und Darstellung der Inhalte unseres Internetauftritts auf unterschiedlichen Endgeräten setzen wir in unserem Internetauftritt den Dienst jsdeliver.com, ein Content Delivery Network („CDN“), ein. Hierbei handelt es sich um einen Open-Source-Dienst, der von der Prospectone Sp.z.o.o., ul. Krolweska 65A, 30-081, Krakow, Polen.

Um die Inhalte unseres Internetauftritts schnell ausliefern zu können, greift der Dienst auf sog. JavaScript-Bibliotheken zurück. Dabei werden entsprechende Dateien von einem Drittserver geladen, der Ihre IP-Adresse erfasst. Wir haben dabei keinen Einfluss darauf, ob Ihre IP-Adresse durch Dritte zu statistischen Zwecken verarbeitet wird.

Die Prospectone Sp.z.o.o. bietet unter

https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net  

weitergehende Datenschutzinformationen an.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Beschleunigung der Ladezeiten unseres Internetauftritts sowie in dessen Optimierung.

Um die Ausführung des Java-Script-Codes von jsdeliver.net insgesamt zu verhindern, können Sie einen sog. Java-Script-Blocker installieren, wie bspw. noscript.net oder ghostery.com. Sollten Sie die Ausführung des Java-Script-Codes verhindern oder einschränken, kann dies aus technischen Gründen allerdings dazu führen, dass womöglich nicht sämtliche Inhalte und Funktionen unseres Internetauftritts verfügbar sind.

BootstrapCDN

Zur Optimierung der Abrufgeschwindigkeit, der Gestaltung und Darstellung der Inhalte unseres Internetauftritts auf unterschiedlichen Endgeräten setzen wir in unserem Internetauftritt den Dienst BootstrapCDN, ein Content Delivery Network („CDN“), ein. Hierbei handelt es sich um einen Dienst der StackPath, LLC, 2021 McKinney Ave. Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA, nachfolgend nur „BootstrapCDN“ genannt.

Um die Inhalte unseres Internetauftritts schnell ausliefern zu können, greift der Dienst auf sog. JavaScript-Bibliotheken zurück. Dabei werden entsprechende Dateien von einem Server von BootstrapCDN geladen, der Ihre IP-Adresse erfasst.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active

garantiert BootstrapCDN, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Zudem bietet BootstrapCDN unter

https://www.stackpath.com/legal/master-service-agreement/#privacy   

weitergehende Datenschutzinformationen an.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Beschleunigung der Ladezeiten unseres Internetauftritts sowie in dessen Optimierung.

Um die Ausführung des Java-Script-Codes von BootstrapCDN insgesamt zu verhindern, können Sie einen sog. Java-Script-Blocker installieren, wie bspw. noscript.net oder ghostery.com. Sollten Sie die Ausführung des Java-Script-Codes verhindern oder einschränken, kann dies aus technischen Gründen allerdings dazu führen, dass womöglich nicht sämtliche Inhalte und Funktionen unseres Internetauftritts verfügbar sind.

jQuery CDN

Zur Optimierung der Abrufgeschwindigkeit, der Gestaltung und Darstellung der Inhalte unseres Internetauftritts auf unterschiedlichen Endgeräten setzen wir in unserem Internetauftritt den Dienst

jQuery CDN, ein Content Delivery Network („CDN“), ein. Hierbei handelt es sich um einen Dienst der jQuery Foundation, nachfolgend nur „jQuery“ genannt. jQuery wird für die JS Foundation über das StackPath CDN verteilt.

Um die Inhalte unseres Internetauftritts schnell ausliefern zu können, greift der Dienst auf sog. JavaScript-Bibliotheken zurück. Dabei werden entsprechende Dateien von dem CDN-Server geladen, soweit sie nicht schon durch einen Besuch eines anderen Internetauftritts in Ihrem Browser-Cache vorhanden sind. Im Falle der Verbindung zu dem CDN-Server wird Ihre IP-Adresse erfasst. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Verbindung zu einem Server außerhalb der EU erfolgt.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Beschleunigung der Ladezeiten unseres Internetauftritts sowie in dessen Optimierung.

Um die Ausführung des Java-Script-Codes von jQuery insgesamt zu verhindern, können Sie einen sog. Java-Script-Blocker installieren, wie bspw. noscript.net oder ghostery.com. Sollten Sie die Ausführung des Java-Script-Codes verhindern oder einschränken, kann dies aus technischen Gründen allerdings dazu führen, dass womöglich nicht sämtliche Inhalte und Funktionen unseres Internetauftritts verfügbar sind.

Cookiebot

Als „Cookie-Banner“ setzen wir „Cookiebot“ ein. „Cookiebot“ ist ein Produkt der Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark, nachfolgend „Cybot“.

Durch die Funktion „Cookiebot“ informieren wir den Nutzer über die Verwendung von Cookies auf der Website und ermöglichen es dem Nutzer eine Entscheidung über deren Nutzung zu treffen.

Gibt der Nutzer seine Zustimmung zu der Verwendung der Cookies, werden die folgenden Daten automatisch bei Cybot protokolliert:

•    Die anonymisierte IP-Nummer des Nutzers;
•    Datum und Uhrzeit der Zustimmung;
•    Benutzeragent des Browsers des Endnutzers;
•    Die URL des Anbieters;
•    Ein anonymer, zufälliger und verschlüsselter Key.
•    Die zugelassenen Cookies des Nutzers (Cookie-Status), der als Nachweis der Zustimmung dient.

Der verschlüsselte Key und der Cookie-Status werden anhand eines Cookies auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert, um bei zukünftigen Seitenaufrufen den entsprechenden Cookie-Status herzustellen. Dieses Cookie löscht sich automatisch nach 12 Monaten. 

Rechtsgrundlage ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der Anwenderfreundlichkeit der Website sowie in der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der DSGVO.

Die Installation des Cookies sowie dessen Speicherung, und damit seine Cookie-Zustimmung, kann der Nutzer durch Einstellungen seines Browsers jederzeit verhindern bzw. beenden.

Weitergehende Informationen zum Thema Datenschutz bietet Cybot unter den nachfolgenden Links an:

https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Amazon-Partnerprogramm

In unserem Internetauftritt setzen wir das AMAZON-Partnerprogramm ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Amazon Europe Core S.à r.l., 5 Rue Plaetis, L -2338 Luxemburg.  Über das AMAZON-Partnerprogramm werden in unserem Internetauftritt Werbeanzeigen von Amazon.de platziert. Klicken Sie auf eine dieser Werbeanzeigen, werden Sie zu dem damit korrespondierenden Angebot auf dem AMZON-Internetportal weitergeleitet. Sofern Sie sich dort anschließend für den Kauf des beworbenen Produkts entscheiden, erhalten wir hierfür eine „Vermittlungsprovision“ von Amazon.

Damit dieser Dienst ermöglicht werden kann, setzt Amazon Cookies ein. Mit Hilfe dieser Cookies kann Amazon nachvollziehen, dass Sie von unserem Internetauftritt auf das AMAZON- Internetportal weitergeleitet worden sind.

Amazon bietet unter

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

weitergehende Datenschutzinformationen an.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Gewährleistung der Abwicklung und Auszahlung unserer Provisionsansprüche durch Amazon.

Falls Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Speicherung der Cookies durch eine Einstellung in Ihrem Internet-Browsers zu verhindern. Nähere Informationen hierzu finden Sie vorstehend unter „Cookies“.

Google AdWords mit Conversion-Tracking

In unserem Internetauftritt setzen wir die Werbe-Komponente Google AdWords und dabei das sog. Conversion-Tracking ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“ genannt.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Wir nutzen das Conversion-Tracking zur zielgerichteten Bewerbung unseres Angebots. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Falls Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, speichert das von uns eingesetzte Conversion-Tracking ein Cookie auf Ihrem Endgerät. Diese sog. Conversion-Cookies verlieren mit Ablauf von 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen im Übrigen nicht Ihrer persönlichen Identifikation.

Sofern das Cookie noch gültig ist und Sie eine bestimmte Seite unseres Internetauftritts besuchen, können sowohl wir als auch Google auswerten, dass Sie auf eine unserer bei Google platzierten Anzeigen geklickt haben und dass Sie anschließend auf unseren Internetauftritt weitergeleitet worden sind.

Durch die so eingeholten Informationen erstellt Google uns eine Statistik über den Besuch unseres Internetauftritts. Zudem erhalten wir hierdurch Informationen über die Anzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige(n) geklickt haben sowie über die anschließend aufgerufenen Seiten unseres Internetauftritts. Weder wir noch Dritte, die ebenfalls Google-AdWords einsetzten, werden hierdurch allerdings in die Lage versetzt, Sie auf diesem Wege zu identifizieren.

Durch die entsprechenden Einstellungen Ihres Internet-Browsers können Sie zudem die Installation der Cookies verhindern oder einschränken. Gleichzeitig können Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Die hierfür erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem konkret genutzten Internet-Browser ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Internet-Browsers oder wenden sich an dessen Hersteller bzw. Support.

Ferner bietet auch Google unter

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

http://www.google.de/policies/privacy/

weitergehende Informationen zu diesem Thema und dabei insbesondere zu den Möglichkeiten der Unterbindung der Datennutzung an.

Google AdSense

In unserem Internetauftritt setzen wir zur Einbindung von Werbeanzeigen Google AdSense ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“ genannt.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Durch Google AdSense werden Cookies sowie sog. Web Beacons über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert. Hierdurch ermöglicht uns Google die Analyse der Nutzung unseres Internetauftritts durch Sie. Die so erfassten Informationen werden neben Ihrer IP-Adresse und der Ihnen angezeigten Werbeformate an Google in die USA übertragen und dort gespeichert. Ferner kann Google diese Informationen an Vertragspartner weitergeben. Google erklärt allerdings, dass Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Ihnen zusammengeführt würden.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

Zudem bietet Google unter

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

weitere Informationen an und zwar insbesondere zu den Möglichkeiten der Unterbindung der Datennutzung.

Google Remarketing oder "Ähnliche Zielgruppen"-Komponente von Google

In unserem Internetauftritt setzen wir die Remarketing- oder „Ähnliche Zielgruppen“-Funktion ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“ genannt.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Wir nutzen diese Funktion, um interessenbezogene, personalisierte Werbung auf Internetseiten Dritter, die ebenfalls an dem Werbe-Netzwerk von Google teilnehmen, zu schalten.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Damit dieser Werbe-Dienst ermöglicht werden kann, speichert Google während Ihres Besuchs unseres Internetauftritts über Ihren Internet-Browser ein Cookie mit einer Zahlenfolge auf Ihrem Endgerät. Dieses Cookie erfasst in anonymisierter Form sowohl Ihren Besuch als auch die Nutzung unseres Internetauftritts. Personenbezogene Daten wird dabei allerdings nicht weitergegeben. Sofern Sie anschließend den Internetauftritt eines Dritten besuchen, der seinerseits ebenfalls das Werbe-Netzwerk von Google nutzt, werden womöglich Werbeeinblendungen erscheinen, die einen Bezug zu unserem Internetauftritt bzw. zu unseren dortigen Angeboten aufweisen.

Zur dauerhaften Deaktivierung dieser Funktion bietet Google für die gängigsten Internet-Browser über

https://www.google.com/settings/ads/plugin

ein Browser-Plugin an.

Ebenfalls kann die Verwendung von Cookies bestimmter Anbieter bspw. über

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

oder

http://www.networkadvertising.org/choices/

per Opt-out deaktiviert werden.

Durch das sog. Cross-Device-Marketing kann Google Ihr Nutzungsverhalten unter Umständen auch über mehrere Endgeräte hinweg verfolgen, sodass Ihnen womöglich selbst dann interessenbezogene, personalisierte Werbung angezeigt wird, wenn Sie das Endgerät wechseln. Dies setzt allerdings voraus, dass Sie der Verknüpfung Ihrer Browserverläufe mit Ihrem bestehenden Google-Konto zugestimmt haben.

Google bietet weitergehende Informationen zu Google Remarketing unter

https://www.google.com/privacy/ads/

an.

Microsoft Bing Ads

In unserem Internetauftritt setzen wir zum Remarketing und zur Abschlussverfolgung Bing Ads ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 - 6399, USA, nachfolgend nur „Microsoft“ genannt, der die sog. Universelle Ereignisnachverfolgung (UEN) nutzt.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

garantiert Microsoft, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Klicken Sie auf eine von uns bei der Internetsuchmaschine „Bing“ geschaltete Anzeige, wird durch Microsoft ein Cookie zur Trackingfunktionalität über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert. Dieses Tracking - Cookie verliert nach 180 Tagen seine Gültigkeit und dient nicht Ihrer persönlichen Identifikation. Besuchen Sie bestimmte Seiten unseres Internetauftritts und ist das Cookie noch nicht abgelaufen, können sowohl Microsoft als auch wir erkennen, dass Sie auf eine von uns bei Bing platzierte Werbung geklickt und von dort aus auf unseren Internetauftritt weitergeleitet worden sind.

Die durch das Tracking-Cookie gesammelten Informationen nutzt Microsoft, um für uns Besuchsstatistiken zu erstellen. Wir erhalten dadurch Informationen über die Anzahl der Zugriffe auf die von uns bei Bing geschaltete Werbung sowie über die Internetseiten unseres Internetauftritts, auf die im Anschluss zugegriffen wurde. Hierbei erhalten wir aber keine Informationen, aufgrund derer wir Sie persönlich identifizieren könnten.

Zusätzlich kann Microsoft Ihr Nutzerverhalten womöglich über das sog. Cross-Device - Tracking über mehrere Ihrer Endgeräte hinweg verfolgen. Dadurch ist Microsoft in der Lage dazu, Ihnen geräteübergreifend personalisierte Werbung einzublenden.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

Sollten Sie über ein Microsoft-Konto verfügen, können Sie zudem unter http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out auch dort die Einstellungen für personalisierte Werbung ändern.

Ferner bietet Microsoft unter https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 sowie unter https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement weitere Informationen zu Bing Ads sowie zur Erhebung und Nutzung der Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre an.

affilinet-Tracking-Cookies

In unserem Internetauftritt bewerben wir auch Angebote und Leistungen Dritter. Sofern Sie aufgrund unserer Werbung für diese Drittangebote einen Vertrag mit dem Drittanbieter schließen, erhalten wir hierfür eine Provision.

Um die erfolgreiche Vermittlung korrekt erfassen zu können, setzen wir das sog. affilinet-Tracking-Cookie ein. Dieses Cookie speichert aber keine Ihrer personenbezogenen Daten. Es wird lediglich unsere Identifikationsnummer als vermittelnder Anbieter sowie die Ordnungsnummer des von Ihnen angeklickten Werbemittels (bspw. eines Banners oder eines Textlinks) erfasst. Diese Informationenbenötigen wir zum Zwecke der Zahlungsabwicklung bzw. Auszahlung unserer Provisionen.

Falls Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Speicherung der Cookies durch eine Einstellung in Ihrem Internet-Browsers zu verhindern. Nähere Informationen hierzu finden Sie vorstehend unter „Cookies“.

Newsletter per WhatsApp

Unseren kostenlosen Newsletter können Sie auch über den Instant-Messaging-Dienst WhatsApp beziehen. WhatsApp ist ein Dienst der WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, einem Tochterunternehmen der WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, beide nachfolgend nur „WhatsApp“ genannt. Teilweise erfolgt die Verarbeitung der Nutzerdaten auf Servern von WhatsApp in den USA.Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active

garantiert WhatsApp aber, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden. Zudem bietet WhatsApp unter

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

weitergehende Datenschutzinformationen an

Um unseren Newsletter per WhatsApp empfangen zu können, benötigen Sie ein WhatsApp Nutzerkonto. Einzelheiten darüber, welche Daten WhatsApp bei der Registrierung erhebt, können Sie den vorgenannten Datenschutzinformationen von WhatsApp entnehmen.

Falls Sie sich dann zu unserem Newsletter-Versand per WhatsApp anmelden, wird die von Ihnen während des Anmeldevorgangs eingegebene Mobilfunkrufnummer durch WhatsApp verarbeitet. Zudem werden Ihre IP-Adresse sowie das Datum Ihrer Anmeldung nebst Uhrzeit gespeichert. Im Rahmen des weiteren Anmeldevorgangs wird Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters eingeholt, der Inhalt konkret beschreiben und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.

Rechtsgrundlage für den Versand des Newsletters und die Analyse ist Art. 6 Abs. 1 lit. a.) DSGVO.

Die Einwilligung in den Newsletter-Versand können Sie gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu müssen Sie uns lediglich über Ihren Widerruf in Kenntnis setzen. Ebenfalls können Sie den Newsletterempfang durch eine Einstellung in der WhatsApp-Software auf Ihrem Endgerät blockieren.

LiveChat

In unserem Internetauftritt setzen wir zu Analysezwecken und unseres Live-Chat-Systems den Dienst LiveChat ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der LiveChat Inc., 1 International Pl, STE 1400 Boston, MA 02110 - 2619, USA, der in der Europäischen Union von der LiveChat Software SA. ul. Zwycięska 47, 53 - 033 Wroclaw, Polen, nachfolgend jeweils nur „LiveChat“ genannt, betrieben wird.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L16xAAC&status=Active

garantiert LiveChat, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der effektiven sowie unmittelbaren Betreuung unserer Kunden und Interessenten sowie der statistischen Analyse des Besucherverhaltens zum Zwecke der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Zur statistischen Analyse des Besucherverhaltens und zum Betrieb des Live-Chat - Systems wird durch LiveChat ein Cookie über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert. Durch dieses Cookie werden die anonymisierten Daten verarbeitet und ein pseudonymisiertes Nutzerprofil erstellt. Die dabei erhobenen Daten werden jedoch nicht zu Ihrer persönlichen Identifikation genutzt.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

LiveChat bietet unter

https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/#main

weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre an.

Riddle

Zur Veranstaltung von Online-Umfragen oder Online-Quizze setzen wir auf unserer Internetseite den Dienst Riddle ein. Hierbei handelt es sich um einen Dienst der Riddle Technologies AG, Lenaustr. 1, 66125 Saarbrücken, nachfolgend nur „Riddle“ genannt.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Verbesserung der Nutzungsqualität unseres Internetauftritts und in dessen Optimierung.

Riddle ist als sog. iFrame in unseren Internetauftritt eingebunden. Die von Ihnen durch das Eingabeformular erhobenen Daten werden von Riddle verarbeitet. Zudem wird durch Riddle ein Cookie über Ihren Internet- Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert, um hierdurch Informationen über die Nutzung der Umfragen und Quizze zu gewinnen.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies“.

Riddle bietet unter

https://www.riddle.com/legal/privacy 

weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre an.

Shopify (Shop-Software + Web-Analyse) a) Shopify-Shop-Software

Zum Hosting unseres Shopsystems sowie zur Darstellung unserer Angebote und der Vertragsabwicklung setzen wir „Shopify“ ein.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO (Vertragsanbahnung/Vertragsabwicklung).

„Shopify“ ist der Dienst eines Unternehmensverbundes, das aus den Firmen Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc., Shopify (USA) Inc., Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd., und Shopify International Limited bestehen.

Soweit wir im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ansässig sind, erfolgt die Verarbeitung durch die Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Etage, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland, nachfolgend nur „Shopify“ benannt.

Aufgrund des Unternehmensverbundes kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass eine Verarbeitung auch in Kanada und den USA) erfolgt, also außerhalb der EWR. Bei der Datenübermittelung an die kanadische Shopify Inc. ist jedoch durch Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet. Die Datenübermittlung an die weiteren vorbezeichneten Firmen des Unternehmensverbundes, die ihren Sitz in den USA haben, erfolgt auf Basis des sog. Privacy Shields, ein Datenschutzübereinkommen, dem sich die teilnehmenden Partner unterworfen haben und mit dem die Einhaltung der europäischen Datenschutzbestimmungen bestätigt worden ist.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNSNAA4&status=Active

Shopify verarbeitet dabei folgende Daten in unserem Auftrag:

Name, Rechnungs- und ggf. Lieferanschrift, E-Mail-Adresse, Zahlungsdaten, ggf. Firmenname, ggf. Telefonnummer, IP-Adresse, Informationen über Bestellungen, Informationen zu den von Shopify unterstützten Händler-Shops, die Sie besuchen, sowie Informationen über Ihr Endgerät und Ihren Internet-Browser.

Zudem bietet Shopify unter

https://www.shopify.de/legal/datenschutz

weitergehende Datenschutzinformationen an.

b) Shopify-Webanalyse

Soweit wir in unserem Internetauftritt auch den Webanalysedienst von Shopify einsetzen, speichert Shopify über Ihren Internet-Browser Cookies auf Ihrem Endgerät. Über diese Cookies werden weitere Informationen, wie z. B. Ort, Zeit oder Häufigkeit Ihres Besuchs unseres Internetauftritts an einen Shopify-Server übertragen und ausgewertet.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse und Optimierung unseres Internetauftritts.

Falls Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Speicherung des Cookies durch eine Einstellung in Ihrem Internet-Browsers zu verhindern. Nähere Informationen hierzu finden Sie vorstehend unter „Cookies“.

mywebsite-editor.com - 1&1 IONOS SE

Zur Funktionalität unseres Internetauftritts setzen wir den Dienst mywebsite-editor.com ein. Hierbei handelt es sich um einen Dienst der 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Deutschland, nachfolgend nur „mywebsite-editor“ genannt.

Aufgrund des Einbindens von mywebsite-editor lädt Ihr Internet-Browser zur Darstellung der Inhalte unseres Internetauftritts einen zwingend benötigten Java-Script-Code von dem mywebsite-editor Server. Hierdurch erlangt mywebsite-editor Kenntnis davon, dass unser Internetauftritt über Ihre IP-Adresse aufgerufen worden ist. Gleichzeitig wird ein sog. Session-Cookie über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Präsentation einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unseres Internetauftritts.

Um die Ausführung des Java-Script-Codes von mywebsite-editor und dadurch die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten zu verhindern, können Sie einen sog. Java-Script-Blocker installieren, wie bspw. noscript.net oder ghostery.com. Zudem können Sie die Ausführung des Java-Script-Codes in den Einstellungen Ihres Internet-Browsers deaktivieren.

Falls Sie mit der Verarbeitung der Cookies nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, auch die Speicherung der Cookies durch eine Einstellung in Ihrem Internet-Browsers zu verhindern. Nähere Informationen hierzu finden Sie vorstehend unter „Cookies“.

Klarna „CHECK-OUT“

Zur Zahlungsabwicklung von Bestellungen über unseren Onlineshop setzen wir in unserem Internetauftritt den Zahlungsdienst der Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, nachfolgend nur „Klarna“ genannt, ein.

Zu diesem Zweck haben wir den sog. Check-Out von Klarna in die abschließende Bestellseite unseres Onlineshops eingebunden.

Rechtsgrundlage ist die Vertragserfüllung nach Art. 6 Abs. 1 lit. b.) DSGVO. Zudem haben wir ein berechtigtes Interesse an dem Angebot von effektiven und sicheren Zahlungsmöglichkeiten, sodass eine weitere Rechtsgrundlage aus Art. 6 Abs. 1 lit. f.) DSGVO folgt. 

Durch das Einbinden von Klarna lädt Ihr Internet-Browser die Check-Out-Seite von einem Server von Klarna. Schon dadurch werden das von Ihnen verwendete Betriebssystem, Typ und Version Ihres Internet-Browsers, Internetseite, von der der Check-Out angefordert worden ist, Datum und Uhrzeit des Aufrufs sowie die IP-Adresse an Klarna übermittelt – dies auch ohne, dass Sie mit der Check-Out-Seite interagieren.

Sobald Sie die Bestellung in unserem Onlineshop abschließen, werden die von Ihnen in die Eingabefelder der Check-Out-Seite eingefügten Daten durch Klarna in eigener Verantwortung zur Abwicklung der Zahlung verarbeitet.

Bei den angebotenen Zahlungsarten „PayPal“ und „Vorkasse“ ist die Verarbeitung ohne Ihre weitergehende Einwilligung auf die Weitergabe der Zahlungsdaten an uns bzw. PayPal beschränkt.

Bei den angebotenen Zahlungsarten „Kauf auf Rechnung“, „Ratenkauf“, „Kreditkarte“, „Lastschrift“ oder „Sofort-Überweisung“ werden zum Zwecke der Zahlungsabwicklung sowie zur Identitäts- und Bonitätsprüfung insbesondere die folgenden personenbezogenen Daten durch Klarna verarbeitet:

- Kontaktinformationen, wie Namen, Anschriften, Geburtsdatum, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobilfunkrufnummer, IP-Adresse, etc.

- Informationen zur Abwicklung der Bestellung, wie Produktart, Produktnummer, Preis, etc.

-  Zahlungsinformationen, wie Debit- und Kreditkartendaten (Kartennummer, Gültigkeitsdatum und CCV-Code), Rechnungsdaten, Kontonummer, etc.

Im Falle der Auswahl der Zahlart „Kauf auf Rechnung“ oder „Ratenkauf“ erhebt und nutzt Klarna zur Entscheidung, ob Ihnen die gewünschte Zahlungsart gewährt wird, personenbezogene Daten und Informationen über Ihr bisheriges Zahlungsverhalten. Zudem werden Wahrscheinlichkeitswerte für Ihr zukünftiges Zahlungsverhalten (sog. Scoring) herangezogen. Die Berechnung des Scorings wird auf der Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren durchgeführt.

Klarna stellt unter

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf

weitere Informationen zu der vorbeschriebenen Verarbeitung sowie auch die geltenden Datenschutzbestimmungen zur Verfügung.

Impressum        Datenschutz   

© 2023 nefuwu

Wynajem mieszkań i pokoi wakacyjnych dla pracowników